Рак на яйчниците

 

Въведение:

Ракът на яйчниците е шестият най-често срещан рак при жените. Над 7000 жени в България живеят с това забояване. По данни на Националния раков регистър всяка година се откриват 862 нови случая. Очаква се през 2012 година броят на новозаболелите жени да достигне до 943.

За съжаление при 57% от пациентките, ракът на яйчника се открива, в напреднал стадий, когато шансовете за излекуване са намелени. Ежегодно в България от заболяването умират  около 400 жени.

Рак на яйчника:

Яйчникът е шампион по брой и варианти на злокачествените туморите, които могат първично да възникнат в него или да метастазират от друго първично огнище. Това се дължи на богатството от тъкани, от които е изграден. За туморен растеж говорим, когато клетките изграждащи яйчника покажат отклонение от нормалното развитие и продобият белези на неконтролиран растеж.

Най-често в 90% от случаите се среща епителния овариален карцином, по-рядко при 10% от пациентките се диагностицират неепителни овариални карциноми.

Епидемиология и рискови фактори:

Рискът от рак на яйчниците се увеличава с възрастта, като най- засегната е  възрастовата група 50-75 години.

Високорискови са:

 • нераждали жени
 • жени лекувани продължително време за стерилитет със стимулиращи овулацията медикаменти
 • жени с късно настъпила менопауза
 • менопаузални жени на естроегенотерапия
 • жените с наднормено телесно тегло
 • жени заболели от рак на гърдата
 • жени, в чиито семейства се среща рак на гърдата или яйчниците

Данните от последните генетични проучвания сочат  връзка и между наследствения неполипозен рак на дебелото черво и рака на яйчника.

Симптоми:

В ранните стадии на заболяването симптомите са неспецифични или отсъстват,  това е и основната причина за  забавянето в поставянето на диагнозата.

Когато туморът нарасне се появяват и първите симптоми:

 • често уриниране причинено от притискане на пикочния мехур
 • притискане на дебелото черво и затруднена дефекация
 • тежест и  болки зад матката
 • остра болка в ниско в корема неповлияваща се от медикаменти- при усукване на формацията, при пукането й или при некроза
 • субфебрилна темпрература при туморен разпад
 • опипване на туморна маса в долната част на корема

В напредналите стадии:

 • уголемяване на корема
 • наличие на асцитна течност в корема
 • наличие на големи туморни маси изпълващи корема
 • симптоми от страна на други органи и системи- най-често плеврален излив.

Диагностика:

Ранното откриване е от съществено значение за излекуването. Ето защо всяка жена трябва да посещава гинеколог поне веднъж годишно. При жените с повишен риск на възраст над 45 години е необходимо освен  гинекологичен и ултразвуков преглед, да се изследва  туморен маркер CA 125.

В последните години като част от диагностиката на рака на яйчниците започва да навлиза и изследването на нов туморен маркер – човешки епидидимен протеин 4 (HE4). Изследването му значително повиши ранното диагностициране на рака на яйчниците и подобри прогнозата за изхода от заболяването.

Окончателната диагноза е хистологична и се поставя след изследване на оперативния материал.

Лечение:

Лечението на рака на яйчниците е хирургично. В зависимост от стадия на заболяването и възрастта на пациентката се обсъжда обема на хирургичната интервенция.

Обикновенно в най-ранните стадии се извършва премахване на единия или двата яйчника, заедно с едната или двете маточни тръби.

При напредналите и авансирали стадии се извършва премахване на двата яйчника тръбите, матката и подлежщите лимфни възли, а понякога на апендикса и други засегнати органи.

Материалите взети по време на операцията се изпращат за бързо хистологично изследване. В зависимост от резултата обемът на преприетата операция може да бъде увеличен.

Резултата от хирургичното стадиране и хистологичното изследване дава стадия на заболяваето и определя необходимостта от последваща лъче- и химиотерапия.

Прогноза за изхода от заболяването:

Тя е пряко свързана с обема на извършената хирургична интервенция. Целта е комплексно отстраняване на туморното огнище-по възможност над 2см., да се влиза в здрава тъкан без белези на туморна дисплазия.

Пет годишна преживяемост имат едва 45% от жените с диагностициран рак на яйчника.

Проследяване:

Проследяване на заболяването се извършва за срок от 5 години при всички жени с диагностициран карцином на яйчника.

Д-р Иван Вецов


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта