Стадиране на рака

Стадиране на тумори – При диагностициране на туморите много важна стъпка е определяне на развитието и обема  на тумора. Стадирането се извършва с помощта на система TNM.

Какво означават  буквите в системата TNM?

Т / големина на тумора / 0-4 описва размера и/или степента на инвазия в близките структури. По-големият T номер означава по-голям размер на тумора и/или че той може да е проникнал/нарастнал в околните структури. Определя се мястото, големината и разпрoстранението  на примерния тумор.

То – не се установява туморна формация

Т1 – тумора се установява само с диагностични методи, но не може да се опипа

Т2 – опипва се, но само в засегнатия орган

Т4 – има засегнати съседни органи

N – категорията показва дали ракът е засегнал близки или по-далечни лимфни възли. Буквата  N е съкращение на латинската дума Nodus / възел /
Nx – означава, че не може да се намери засягане на близките лимфни възли или не може да се установи дали са засегнати.
No-  означава, че в близките лимфни възли нямат рак.
Числата N1–N3 обозначават размера, разположението и/или броя на засегнатите лимфни възли. По-големият N номер означава повече засегнати лимфни възли.

М– категорията показва наличието на далечни метастази, т.е. разпространението на рака в други части на тялото.
Mх – означава, че не могат да бъдат измерени или намерени метастази.
Mо – означава, че няма далечни метастази.
M1 – означава, че има далечни метастази.

За всеки тип рак има отделна система за класифициране, като буквите и числата не винаги означават едно и също нещо. Например, някои видове рак могат да бъдат класифицирани в субкатегории, например T3a или T3b, а други може да нямат категория N3. След определяне на категориите T, N и М те могат да бъдат комбинирани в по-общи стадии I, II, III или IV. Понякога тези стадии допълнително се разделят с букви, например IIIA или IIIB.

G – класификация С нея се определя до колко е злокачествен рака- какъв е характера на туморния растеж и неговата диференциация и инвазивност. Тя бива следната:

Gх – не може да се определи степента на диференциране туморните клетки

G1 – добре диференциран тумор. Той нараства бавно

G2 – умерено диференциран. Туморът расте средно бързо.

G3 – ниско диференциран или недиференциран тумор. Този тип рак е силно агресивен и много злокачествен.

Стадии:
Садий 0:      Tis N0 M0
Стадий IА:    T1 N0 M0
Стадий IВ:    T2 N0 M0
Стадий II:    T3 N0 M0
Стадий III:   T4 N0 M0       T 1-4 N1-3 M0
Стадий IV:    T 1-4 N1-3 M1

 

Стадирането на заболяването определя поведението на лекарите по отношение на лечението на туморното заболяване. В зависимост от стадия и типа тумор би могло да се предприеме хирургично лечение, химиотерапия  или лъчетерапия. Подходът и конкретното лечение се определя индивидуално от лекуващия Ви лекар, който предценява всички подробности по отношение на състоянието Ви.

ЕКИП


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта