Рак на маточното тяло

Рак на маточното тяло

Въведение:

Злокачествените новообразования на маточното тяло засягат най- често жени между 50- 70-годишна въраст. Въпреки това при една трета от жените заболяването се среща и в по- млада възраст.

По данни на Националния раков регистър ракът на маточното тяло заема 8,6 % дял от всички онкологични заболявания при жената и се нарежда на второ място по честота след рака на млечната жлеза.  В България боледуват около 1222 жени.

 

За рака на маточното тяло:

Злокачествените новообразования на матката произлизат основно от ендометриума. Значително по рядко се срещат злокачествени тумори произлизащи от миометриума.

Ендометриалният карцином произлиза от лигавицата на матката- ендометриум. Хормоналната чувствителност на ендометриума е една от основните причини за възникване на заболяването.

Естрогенна стимулация на ендометриума при липса или дефицит прогестерон води до хиперплазия на ендометриума. Ако стимулацията продължи по- дълго време епителът претърпява промени, които водят до възникване на рак на еднометриума.

Причини и рисови фактори:

Основната причина за възникването на заболяването е хиперплазия на ендометриума. Недиагностицираната и нелекувана хиперплазия в даден момент става атипична хиперплазия, която може да се превърне в рак на ендометриума.

Като рискови фактори са сочени:

 • Възраст – над 45 години
 • Ендометриална хиперплазия
 • Дисфункционални кръвотечения
 • Затлъстяване
 • Наследственост
 • Неправилната употреба на хормонални контрацептиви
 • Ановулаторни цикли
 • Поликистоза на яйчниците
 • Произвеждащи хормони тумори на яйчниците
 • Жени със сериозни менструални проблеми в менопауза
 • Диабет
 • Географско разположение – засяга предимно жените в развитите страни

Симптоми:

Тъй като заболяването възниква на фона на хиперплазия на ендометриума, основният ранен симптом е генитално кървене. Проявява се като прекомерно кръвотечение от влагалището по време на месечния цикъл или извън него. Това естествено не означава, че всички жени над 45г. с дисфункционални маточни кръвотечение страдат от рак на ендометриума.

Други симптоми са:

 • Болка ниско долу в корема- появява се значително по- късно, когато туморният процес е напреднал.
 • Флуор със зловонна миризма – късен симптом. Дължи се на некротичните промени в тумора.

Диагноза:

Диагностиката включва:

 • Щателна анамнеза и събиране на данни за всички неправилни маточни кръвотечения.
 • Трансвагинална ехография, с която се оценяват размерите на матката и състоянието на ендометриума.

 

 

 

 

 

При съмнение се правят някои от следните изследвания:

 • Кюретаж- т.н. сепарирано абразио. Чрез кюретиране се взима материал за хистологично изследване от канала на маточната шийка и от матката.

 

 • Хистероскопия- позволява оглед на маточната кухина и прицелна биопсия от туморното огнище

 

 

При хистологични данни за рак на ендометриума се правят допълнителни изследвания за уточняване стадия на заболяването:

 • Образни изследвания- хистерография; урография; компютърна томография; рентген на бял дроб.

Препоръчително е винаги да се прави диференциална диагноза с други заболявания протичащи с генитално кървене.

Видове рак на маточното тяло:

Според хистологията:

 • Аденокарцином – най-честият рак на маточното тяло и с най-благоприятна прогноза
 • Папиларен серозен карцином
 • Аденосквамозен карцином
 • Плоскоклетъчен карцином
 • Сарком на матката

Според степента на диференциация:

 • Високодиференциран – с най-благоприятна прогноза
 • Умеренодиференциран
 • Нискодиференциран
 • Анапластичен – силно злокачествен

 

Стадиране:

Стадирането на заболяването има важно значение по отношение на прогнозата.

0 – карцином in situ- картина на тежка атипична хиперплазия.

I – ракът е ограничен само в маточното тяло

II – ракът е инвазирал и маточната шийка

III – ракът се е разпространил извън матката по съседство

IV – ракът се е разнесъл в съседни и далечни органи

Лечение:

Изборът на терапия зависи от размера на тумора, стадия на заболяването и степента на диференциация. Влияние оказват още и други фактори като възраст на пациентката и общо здравословно състояние.

 • Оперативно лечение: обемът на операцията зависи от стадия на заболяването. Извършва се премахване на маточното тяло(хистеректомия). При данни за напреднал процес се премахва маточната шийка, маточните тръби, яйчниците както и регионални лимфни възли.
 • Лъчелечение, химиотерапия и хормонотерапия- необходимостта от всеки един от методите се определя от стадия на заболяването, диференциацията и от неговия хистологичен вариант.

Прогноза и профилактика:

В 70% от случите лечението се провежда при пациентки с високодиферинциран анденокарцином. В тези случаи 5- годишната преживяемост е над 90%.

За втори стадий- 57,8%, трети стадий- 30% и четвърти стадий-10,6%

Профилактиката включва основно:

 • Намаляване на влиянието на рисковите фактори.
 • Ограничаване употребата на хормонални препарати без лекарски контрол
 • Ранно и адекватно лечение на атипичната хиперплазия
 • Скрининг на всички жени в менопауза.

Д-р И.Вецев

 


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта