Какво е рак

За съжаление, по-често трябва да говорим за въпросите, свързани с туморите, тъй като в днешно време все повече се увеличават заболеваемостта от злокачествени тумори и проблемите свръзани с тях.

Как се  образуват туморите?

Кой човек, който не е завършил медицина би могъл да си помисли , че в организма всеки ден се образуват поне няколко неопластични /анормални-ракови/ клетки. Но тъй като нашата имунна система е така устроена,че възможно най-бързо и ефективно ги унищожава, ние живеем здрави. Здравето е едно непрекъснато динамично равновесие. Болестта се появява  когато това равновесие се наруши.

Как се появяват раковите клетки и как те се превръщат в злокачествени тумори?

Различите типове здрави клетки в организма  се делят само когато е необходимо, с цел  да могат да изпълнят функциите си в съответните тъкани и органи. Този процес е свързан със специализация на клетките за изпълнение на определени функции в организма. Клетките, който се специализират спират да се делят. Деленето  на клетките е нормален физиологичен процес. В процеса на делене, има клетки, който започват да се делят неконтрулируемо. Измъкват се от контрола на имунната система. Като се делят непрекъснато те образуват група от клеки наречени туморна маса.

Неопластични(ракови)  клетки могат да се образуват във всяка тъкан на тялото под мутагено влияние и се получава  мутация в ДНК на клетката. Управлението на размножаването на клетките се осъществява в тяхната ДНК молекула. Молекулата на ДНК в клетъчното ядро има форма на двойна спирала. В тази сложна молекула различни части могат да  стартират отклонения в клетъчното делене.

Естественно не всяка промяна на генетичния материал води до появата на тумори. Само ако мутацията е в определени участъци на ДНК, които играят важна роля в клетъчното деление и неговото регулиране. Обикновено е необходимо присъствието на няколко фактора и промяна в генетичния материал за да се образува тумор.

Най-често причината на образуването на тумори е активирането на прото-онкогени в човешкия геном (ДНК), което по време на тъканата регенарация  води до образуване на анормални клетки.

Както вече описахме в организма всеки ден могат да се образуват неопластични клетки, но много рядко от тях  се образуват тумори, тъй като лимфоцитите и  НК клетките на имунната система ги разпознават и ги унищожават. Понякога тези  клетките могат „ да избягат, да се изплъзнат „ от контролната функция на организма. Вероятността за такова събитие е по-голяма, когато имуната система по някаква причина е отслабена.

                                                                   Доброкачествен и злокачествен тумор?

1.Доброкачествени /бенигнен / тумори никога не метастизират. След остраняването им болният се смята за напълно здрав. Едни от най-честите доброкачествени тумори на гладките мускули на матката-миоми, изменения по кожата-папиолими и мастните образувания, намиращи се на шията и на гърба-липоми. Обаче дали един тумор е доброкачествен е много относително понятие. Нарастващият тумор в мозъка, с притискането на съседните мозъчни тъкани може да причини безброй проблеми.От друга страна доброкачествените кожни образувание могат да се превърнат в злокачествени  по въздействието на редица външни влияния. От това следва извода, които е валиден и за всички видове тумори: най-съществено значение има ранното откриване и остраняване на тумора.  Доброкачествените тумори бавно растат, те не нарастват в съседните тъкани, по-рядко водят до кървене, не метастазират, и не водят до отслабване на организма. Естественно в зависимост от размера и мястото им могат да бъдат източници на нарушения и оплаквания, в крайни случаи могат дори да бъдат опасни в случай, че притискат жизненоважен орган. В определени случай съществува възможност и доброкачествените тумори да преминат в злокачествени. Това е още една причина да не омаловажаваме тези тумори.

2.Злокачествените / малигнeни / туморни клетки навлизат в съседните тъкани и нарушават тяхната функция. Откъсвайки се от първичния тумор по кръвен и лимфен път попадат в други места от тялото, там започват да се делят. Така възникват метастазите.

Неоплазия е обобщено название на  такива заболявания, които се характеризират с неконтролирано размножаване и способността за метастазиране  на клетките и с нарушен метаболизъм. Карциномите са от епителен произход, а саркомите се образуват от съедителна тъкан или от мускули.

Левкемията е заболяване на белите кръвни клетките и на костния мозък.

Злокачествените клетки  не само притискат околните тъкани, но и проникват в тях.Специалистите наричат този процес инфилтрация. Основната роля на тези клетки е да се размножават. За процеса на размножаване  на злокачествените клетки са необходими редица хранителни вещества . Злокачествените клетки отнемат тези вещества от нормалните клетки в организма. Промяна в нормалните клетките могат да предизвикат някои химикали, вирусни инфекции, механични въздействия, радиоактивни облъчвания или ултравиолетова светлина, т.е.фактори от околната среда, както и наследствени генетични дефекти или те да усилят външното въздействие.

Туморните заболявания могат да се групират и въз основа органите, където се образува първичния тумор.

Колкото по рано, толкова  по добре

Откриването на първичния тумор и премахването му е важно, защото колкото по-дълго време расте, толкова е по- вероятно да се откъсне някоя клетка и по кръвен или лимфен път да се образуват метастази. Пълното оздравяване може да се постигне само с премахванета на всички туморни огнища, но само ако се открие първичния тумор навреме, това не винаги е възможно.

В зависимост от мястото на тумора той може да причини различни симптоми, притискане, болки и дисфункция на органи./ напр. Запушване на червата /.

Метаболитните  продукти на тумора интоксикират- почти „отравят” болния. Тези вещества са отговорни за честите анемии на болните/ естествено това може да се получи и като последствие на кървене от друго естество, за намаляване на апетита, за характерно отслабване и др.

ЕКИП


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта