Диагностика

Диагностициране

Лабораторни изследвания

Към едни от най-информативните лабораторните изследвавия се отнасят пълната кръвна картина, биохимичните изследвания, скоростта на утаяване на еритроцитите(СУЕ или РУЕ) и др . Те са решаващи за диагностициране и проследяване на ефекта от лечението при пациентите с онкологични заболявания. Отклонение в дадена стойност или стойности дава на лекаря насока за по-нататъшни изследвания, към кои органи да насочи вниманието си.

Кръвните изследвания играят важна роля по време на химио – и лъчетерапията.

В следствие на тези терапии може да се намали броят на червени, бели кръвни клетки и на тромбоцитите, което може да е причина за прекъсване или за отлагане на лечението. Поради тези причини е важно проследяването на кръвната картина.

Туморните маркери:

 Туморните маркери са тези вещества, чиито стойности са увеличени при различни онкологични заболявания. Тези маркери се намират или в самите тумори, в тъканите около тях или в телесните течности.

Изследването на туморните маркери дава насока за това какъв е типа на онкологичното заболояване, евентуално как се повлиява от провежданото лечение и по-нататъшните  прогнози. Туморните маркери са подходящи за скриниг  или за ранна диагностика.

В таблицата са изброени няколко туморни маркери, използвани по-често в клиничната практика:

Туморен маркер приложение
CEA-КАРЦИНО ЕМБРИОНАЛЕН АНТИГЕН Тумори на стомашно-чревният тракт
AFP- АЛФАФЕТОПРОТЕИН Неоплазми в черен дроб, яйчник, тестис
PSA- ПРОСТАТО СПЕЦИФИЧЕН АНТИГЕН Рак на простатата
FPSA Рак на простатата
CA 19-9- ТУМОРЕН АНТИГИН 19-9 Тумори на панкреас, колон,стомах
CA 15-3- ТУМОРЕН АНТИГЕН 15-3 Тумори на млечна жлеза, метастизирали карциноми от яйчник, бял дроб, яйчник, матка
CA 125- ТУМОРЕН АНТИГЕН 125 Рак на яйчника
Beta-hCG Рак на тестисите и други ембрионални тумори
HER2 Рак на гърдата

Ултразвук

В съвремената медицина ултразвуковата диагностика  е една от най-достъпните и щадящи организма на пациента изледвания.  Апаратът излъчва ултразвукови вълни, които с човешко ухо не може да се долавят. Ултразвуковите вълни се отразяват от различните по плътност тъкани по различен начин. Това дава възможност всеки орган да се изобразява по различен начин.

В повечето случаи  с един апарат може да се изследват няколко органа, нужно е само

подходящ трансдюсер. Може да се изследват коремните органи, гърди, сърце, матка, яйчници, тестиси и т.н. Недостатъкът на това изследване е, че може да се прилага само за меките тъкани в организма.

Компютерен томограф

Изследването с компютерен томограф се осъществява с използването на рентгенови лъчи. В сравнение с традиционите рентгенови апарати КТ дава по- прецизна картина за състоянието на мозъка, гръдни и коремни органи, кости и мускули.

По време на изследването болният лежи на маса и около тялото се движи източник на рентгенови лъчи.Рентгеновите лъчи преминават през тялото и се улавят от срещулежащ на другата страна детектор. Апаратът измерва кои тъкани как усвояват рентгеновите лъчи. По време на изследването може да се използва специфично контрастно вещество, което дава възможност за получаване на по-детайлен образ. След това с помощта на компютърна система се получава окончателния образ на изследваната част на тялото. Този вид изследване дава повече информация на лекаря, отколкото обикновените рентгеновите снимки. Но не винаги дава точна диагноза поради това, че не може да разграничи  тъканите със сходна  плътност..

Ядрено магнитен резонанс

Ядрено магнитния резонас работи на принципа на магнитно поле. ЯМР не използва ренгенови лъчи, а изследва промяната на поведение на водородните атоми в тялото  в магнитно поле. Апаратът измерва времетраенето и параметрите на промяната и ги преобразува в картинен образ. И при този тип изследване може да се използва контрастно вещество, с цел получаване на по-добро изображение на изследваните части от тялото.

Използва се за изследване на главата, гръдния кош, коремни органи и таза.

Костна  сцинтриграфия

 С костната сцинтиграфия се установяват  промени в костната система.

По време на изследването  се инжектира венозно радиоизотоп, който активно се натрупва в туморните клетки на костите. Това натрупване  по-рано показва болестното състояние на костите, от колкото рентгеновите лъчи. При изследването се получава картина на цялото тяло. Често се използва за търсене на метастази в костите.

ПЕТ/ CT скенер

В ПЕТ скенер се комбинира ПЕТ / ПОЗИТРОННА ЕМИСИОННА ТОМОГРАФИЯ /  и Компютърно томографска техника. Методът ПЕТ в днешно време е най-съвременната образна диагностика.

Другите използвани методики за образно диагностициране показват структурата и анатомията на органите, докато Пет изследването показва функционалните особенности на органите. Често заболяванията първо засягат функционирането на даден орган и в по-късен етап настъпват анатомични промени.  ПЕТ/ CT скенера се използа за определяне на разпостранението на туморно заболяване, за откриване  на първичен тумор и за проследяване на резултатите от лечението.

Хистологично изследнане

За поставяне на точна диагноза  на всяко онкологично заболяване е необходимо да се изследват туморни клетки. Важно е да се уточни дали туморът е доброкачествен или злокачествен.

Материал за хистологично изследване се взима или с натривка / напр. изследване за рак на маточната шийка-т.н ПАП тест /, или с биопсия от съмнителния участък.  В случай, че  с биопсия не може да се достигне до съмнителния участък, тогава се взема материал от метастазирали лимфни възли, които са достъпни за изследване.

Тумори, при които има възможност за тяхното остраняване, след оперативната намеса се взима материал от тях  за хистологично изследване и  за поставяне на диагноза. На базата на резултати се определя по-нататъшното лечение на болния.

Молекулярна патология

В съвременната медицина онколозите се стремят да прилагат най-подходящото лечение за даден пациент. Прицелната / таргетна / терапия е една от възможностите за лечение на конкретен тумор. Молекулярната патология при онкоболните се занимава с откриване на генни мутации при злокачествени тумори. Таргетната терапия атакува мутациите, лекарствата потискат някои  биохичмични процеси, които са важни за туморните клетки.  В следствие на таргетната терапия туморните клетки загиват и спира туморния растеж.

ЕКИП

 

 

 

 


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта