Рак на пикочния мехур

Пикочният мехур е кух мускулест орган, разположен в малкия таз, който изпълнява резервоарна функция( в него се събира урина). Формата, големината и положението му зависят от степента на напълване. Общата вместимост на пикочния мехур е 500-700 мл  ( като при отделните индивиди има индивидуални колебания). Стената на пикочния мехур е изградена от три слоя: лигавица-изградена от преходен епител, мускулен слой-изграден от три слоя надлъжни и циркулаторни мускулни влакна  и трети слой-съединително тъканна обвивка. Образуваната от бъбреците урина се отвежда  през уретерите до пикочния мехур, където се съхранява до настъпване на позив за уриниране. Отделянето на урината от пикочния мехур към външната среда се осъществява, чрез уретрата. Мястото на прехода на пикочния мехур към уретрата се нарича шийка-cervix vesicae.

 

При мъжете уретрата е дълга около 20-22 см, а при жените е по-къса като дължината и е около 3-5 см. При мъжете уретрата преминава през простата и пениса, а външният отвор се намира на върха на пениса. При жените външният отвор на уретрата се намира между влагалището и клитора.

Рак на пикочния мехур

Ракът на пикочният мехур е на четвърто място сред онкологичните заболявания при мъжете след карцинома на простата, на белия дроб и на дебелото черво. Среща се 3 пъти по-често при мъжете отколкото при жениете. Честотата нараства с възрастта, като средната възраст на диагностицираните е около 65 години, рядкост са диагностицираните преди 40 годишна възраст.

Кои са основните рискови фактори?

Тютюнопушенето  е един от основните рискови фактори за развитие на рак на пикочния мехур. Рискът за развитие на рак на пикочния мехур е 2-6 пъти по-висок при пушачи в сравнение с непушачи.

Експозицията на ароматни амини и анилинови бои покачва риска с около 25 %. Професии ,водещи до излагане на органични химикали и бои като: ботаници, художници, бояджии, чистачи, производители на хартия,  работници в денталната промишленост, лекари, бръснари и др. също имат по-висок риск за развитие на рак на пикочния мехур.

Лъчетерапията в областта на малкия таз, химиотерапията с циклофосфамид, пациентите с постоянни уретрални катетри след увреждане на гръбначния мозък също са рискови фактори.

Кой са основните симптоми?

В началната си фаза ракът на пикочния мехур може да няма никакви симптоми. Симптоми при който трябва да се потърси консултация със специалист уролог са:

 • Болезнена масивна хематурия със съсиреци(появата на кръв в урината)
 • Дизурични оплаквания, често уриниране, болка при уриниране
 • Опипване на голяма формация в областта на пикочния мехур
 • Болка в областта на малкия таз, по костите с подуване на костта и др.

Това са самптоми, който се появяват и при редица други заболявания на отделителната система, появата им не означва, задължително рак на пикочния мехур. При наличието им е необходима консултация с лекар, който ще предцени за какво заболяване се касае.

Как се диагностицира заболяването?

Прегледът при специалист започва с кратък разговор(анамнеза) между лекар и пациент по време на който се изясняват основните оплаквания и евентуални симптоми. Продължава се с физикален преглед, а при нужда се назначават допълнителни изследвания на:

 • Урина-изледване на уринен седимент, урокултура,  изследване на уринна цитология и др.
 • Образни изследвания-ултразвуково изследване на уринарния тракт, компютърна томография с интравенозен контраст, интравенозна урография и др, които дават възможност да се изобрази целия уринарен тракт
 • Изследване на кръв-пълна кръвна картина, биохимични изследвания и др.
 • Цистоскопията е инвазивно изследване при което през уретрата лекарят въвежда специална оптична тръба с която оглежда вътрешността на пикочния мехур, при необходимост може да се вземе и биопсия-материл, който да се изпрати за хистологично изследване.

В случай на диагностицизиране на тумор на пикочния мехур трябва да се определи  вида и стадия на тумора.

Туморите на пикочния мехур се делят на:

 • първични-призхождат от собствениете тъкани на пикочния мехур
 • вторични-произхождат от други органи

Първичните тумори на пикочния мехур най-често произхождат от епитела на пикочния мехур. Те могат да нарастват към кухината на пикочния мехур-наричат се екзофитни форми  или да инфилтрират стената на мехура-ендофитни форми. Според хистологията си епителните тумори биват: преходноклетъчен карцином, плоскоклетъчен карцином, жлезист карцином (аденокарцином), нискодиференцирани карциноми и така нареченият карцином на място(carcinoma in situ)-при  този тип карцином ракови клетки обхващат само конкретно място от епитела и не навлизат в подлежащият мускулен слой.

Първичните неепителни тумори се срещат рядко. Те могат да бъдат: доброкачествени-миоми, хемангиоми, фиброми или злокачествени-саркоми.

Съществуват различни класификации на злокачествените заболявания на пикочния мехур:

Според една от опростените класификации карциномът се разделя на 4 стадия

 • стадий I – туморът обхваща само лигавицата и субмокозата на мехура;
 • стадий II – туморът инфилтрира мускулатурата на пикочния мехур;
 • стадий III – туморът инфилтрира цялата стена на мехура и околомехурната тъкан, налице са метастази в регионални лимфни възли;
 • стадий IV – туморът ангажира съседни органи и има налице далечни метастази (разсейки).

TNM класификация на рака на пикочния мехур.

В тази класификация наличието на тумор се обозначава с T (тумор), а дълбочината на инфилтрация в тъканите- с цифрите 1, 2, 3 и 4, поражението на регионални лимфни възли - N (nodulus) и наличието на далечни метастази - M (metastases):

 • CIS – карцином ин ситу, високо степенна дисплазия, ограничава до епитела;
 • Та – папиларен тумор, ограничен в епитела;
 • Т1 – туморна инвазия в ламина проприа;
 • Т2 – туморна инвазия в мускулния слой;
 • T3 – тумор, ангажиращ перивезикалната мастна тъкан;
 • T4 – тумор, ангажиращ съседни органи като простатна жлеза, ректум или странична стена на таза;
 • N0 – не се откриват метастази в регионални лимфни възли;
 • N1 – откриват се метастази на лимфни възли;
 • М0 – не се откриват далечни метастази;
 • M1 – налични метастази в отдалечени органи.

Лечение на рака на пикочния мехур

Лекуващият лекар след поставяне на диагнозата и  в зависимост от получената информация относно вида и стадия на туморното заболяване съставя план за лечение.

Лечението на рака пикочния мехур може да бъде хирургично,  лъчетерапия , химиотерапия, биологична терапия и тяхната комбинация.

Хирургично лечение

В наши дни най-често се използват ендоскоските методи на хирургично лечение-ТУР(трансуретрална резекция) или лазер терапия. Те се използва при малки повърхностни тумори.

При големи туморни формации и такива засегнали по-дълбоките слоеве на мехурната стена се предпочита отворената хиргия. При този вид лечение може да се отстрани само частта от пикочния мехур, засегната от туморния процес- частична резекция или да се отстрани целия пикочен мехур-радикална цистектомия.

При частичната цистектомия остатъкът запазва функцията си. Този метод се прилага при по-малки туморни  формации.

В случай на радикалното премахване на пикочния мехур уретерите се извеждат върху кожата на пациента, а урината се събира в специални торбички, който се залепват за кожата му. Друг начин е изграждането на  специална търбичка  на мястото на пикочния мехур, направена от черво на пациента.

Лъчетерапия

Методът  лъчетерапия се избира  от лекуващия лекар кото целта е намаляване на размера на тумора,  след оперативна намеса за унищожаване на остатъчните туморни клетки или когато по някаква причина оперативно лечение не може да се приложи.

Химиотерапия и имунотерапия

Химиотерапията е един от методите за лечение на рака чиято цел е да се унищожат раковите клетки които могат да се появят в организма след операция.

При рак на пикочния мехур се използват локална/ интравезикална / химиотерапия или интравенозна химиотерапия.

При локалната химиотерапия през уретрата се вкарват  специални лекарства в пикочния мехур, където престояват определено време. Тази процедура се повтаря периодично в продължение на няколко седмици.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          При наличие на метастази в лимфните възли или в далечни органи се провежда интравенозна химиотерапия. Целта е цитостатиците да достигнат до почти всички туморни клетки в организма чрез кръвоностната система и да ги унищожат.

Чрез имунотерапията се цели усилване на  естественната защитна система на организма-имунната система.Терапията цели възпрепятстане на  рецидивирането на тумора. Най-често се прилага при повърностни тумори.

Контролът на провежданото лечение и след него се осъществява, чрез периодични цистоскопии, компютърна томография и др.

Открит в начален стадий ракът на пикочния мехур е лечим. При появата на някой от описаните симптоми трябва да се консултирате с лекар, който да предцени за какво заболяване се касае и при необходимост да назначи съответните изследвания и лечение.

Д-р Д.Петрова

 


Siropi_banner

Siropi_banner

Карта на сайта